fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

dinsdag, 21 april 2020 02:32

1997 - Morele druk van godsdienstige organisaties

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

In de Volkskrant [17-4-‘97] een kort artikel: “Tien miljoen Nederlanders, dat moet in 2040 wel genoeg zijn.” Een bevolkingsvermindering van 1 procent per jaar moet dat doel kunnen realiseren. Een van bovenaf opgelegde geboortebeperking zoals in China is daarbij niet nodig. Het voorkomen van ongewenste zwangerschappen via betere voorlichting en het wegnemen van morele druk van godsdienstige organisaties en de media is wellicht al voldoende. Een strikter migrantenbeleid is ook gewenst. Nederland zou zich voornamelijk moeten toeleggen op de opvang van vluchtelingen in de regio of van hen die in levensgevaar verkeren.

Nederland te zwart?

Het Parool [17-4-‘97] wijdt diezelfde dag met “Meer mens met minder mensen” een artikel aan de CVTM. Paul Gerbrands: “Ik houd Janmaat en consorten verantwoordelijk voor het taboe dat dat op het onderwerp bevolkingspolitiek terecht is gekomen. Wat bedoelt Janmaat met Nederland vol? Dat Nederland te zwart is? Dat is heel iets anders.”

Nederland wordt dichtgeneukt

Een groot artikel in de bijlage van Tijl kranten/De Zwolse Courant[26-4’97]. “Het gaat fout met Nederland. Zonder ingrijpende maatregelen glijdt ons land af tot een hels soort Hong Kong. Stop met het denken over méér en beter. Het moet minder! Een forse reductie van de bevolking is de enige manier om iedereen weer adem te geven.” De Club van Tien Miljoen heeft het ideeëngoed tot dusverre slechts op uitnodiging laten horen in kleine zaaltjes voor clubjes en verenigingen. Maar de tijd dringt, en daarom huurt de Club op eigen gezag zalen om de boodschap uit te dragen. In Zwolle wordt het spits afgebeten. Hoe kun je in de Derde Wereld verkopen dat ze moeten indammen als we hier zelf het krijgen van kinderen subsidiëren met kinderbijslag en kinderaftrek? Midas Dekkers liet in het tv-programma Nova weten dat de Club groot gelijk heeft met waarschuwen. “Nederland wordt dichtgeneukt.” Naar aanleiding van de Europese eenwording zegt Paul Gerbrands: “Velen vragen zich af of je zoveel van je eigen beheersbaarheid en identiteit moet inleveren voor economische en financiële groei. De tegenstroom tegen dat soort denken wordt sterker. De wal zal het schip vanzelf gaan keren.” De folder van de Club citeert Schopenhauer: “Alle waarheden doorlopen drie stadia. Eerst worden ze belachelijk gemaakt, vervolgens worden ze te vuur en te zwaard bestreden en vervolgens accepteert men ze als vanzelfsprekend.” Naar de afgrond NRC Handelsblad [1-5-‘97] plaatst een stuk onder de doemtitel

“Naar de afgrond”

De eerste meet-up zoals dat tegenwoordig wel heet is in Zwolle gehouden. Paul Gerbrands trakteert zijn gehoor – bijna allemaal vijftigers en zestigers – op een somber toekomstbeeld. De volgende maatregelen worden voorgesteld om het tij te keren: gratis voorbehoedsmiddelen, afschaffing kinderbijslag na het tweede kind, immigratiebeperking (geen economische vluchtelingen), een actief (r)emigratiebeleid en een verhoging van de ontwikkelingshulp. Onder een minister voor bevolkingsbeleid moeten zulke maatregelen tot een bevolkingsvermindering van 1 procent per jaar kunnen leiden. De Club zoekt toenadering tot de politiek. Deze maand staat de Club met een paginagrote advertentie in - uitgerekend - het bestuursblad van het CDA.

1 procent bevolkingsvermindering per jaar moet haalbaar zijn. Paul Gerbrands getuigt van een vooruitziende blik als hij zich afvraagt of we wel zoveel nationale autonomie moeten inleveren omwille van economische groei. Twintig jaar later dreigt de Brexit en gaan er ook in Nederland stemmen op die de afhankelijkheid van de Europese Unie willen beperken.

Lees 41 keer Laatst aangepast op dinsdag, 21 april 2020 02:36

Wereldbevolking