fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

dinsdag, 21 april 2020 00:30

1995 - Niemand hoeft weg

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

“Nederland is geen land, maar één grote stad” kopt De Gelderlander [7-2-‘95]. Kinderbijslag moet worden afgeschaft. “Het is toch te zot dat wij hier met een door Hitler bedachte fokpremie ons kindertal zitten op te voeren, terwijl we dat in Derdewereldlanden juist zoveel mogelijk proberen af te remmen?” Volgens Paul Gerbrands heeft het weinig zin Nederlanders te vragen minder kinderen te nemen als het aantal inwoners door immigratie blijft toenemen. Toch: “Niemand, blank of zwart, moslim of christen, hoeft van ons weg. Het gaat ons alleen om het beheersbaar maken van de bevolkingsdruk in dit land.

Greenpeace

“Wegen met weggebruikers die een steeds hoger middelvingergehalte kennen, zitten overvol. En ook de recreant, die te midden van alle stress van werken en wonen een dagje verkoeling aan het strand zoekt, loopt een grote kans vroegtijdig en urenlang vast te zitten in een massa traag voortrollend blik. We leven wel erg dicht op elkaar. Om erger te voorkomen denkt de stichting ‘De Club van Tien Miljoen’ een oplossing te hebben: we moeten terug naar tien miljoen inwoners,” schrijft de Leeuwarder Courant [15-7-‘95] onder de kop “Nederland moet terug naar tien miljoen”. “Een club als Greenpeace is prachtig. Maar je komt er niet als je actie voert om de walvis voor uitsterven te behoeden zonder tegelijkertijd de mens terug te dringen,” meent Gerbrands. Daarom zullen we aan “bevolkingsmanagement” moeten doen. Minstens de helft van het Nederlandse grondgebied moet worden teruggegeven aan de vrije natuur. Tegelijk moet de “economie van de onbeperkte groei” worden doorbroken. Voorlopig heeft de stichting zich ten doel gesteld binnen twee jaar ongeveer alle politieke partijen te bewerken. “De kiezer moet er in het volgende verkiezingsprogramma iets van kunnen terugvinden,” aldus Gerbrands.

De algemene moraal lijdt niet onder voorbehoedsmiddelen

In Vrij Nederland verschijnt dezelfde dag [15-7-‘95] een uitgebreid artikel onder nagenoeg dezelfde kop. De chapeau [bovenkop] luidt: “Overbevolking is grootste bedreiging van ons welzijn.” Het artikel begint met dezelfde tekst over de Club van Tien Miljoen als de Leeuwarder Courant van die dag en gaat dan verder met “Het is niet voor het eerst dat de bevolkingsgroei mensen in beroering brengt. Onder de gelijktijdige constatering ‘dat de algemene moraal in ons land niet heeft geleden onder het gebruik van kunstmatige middelen tot gezinslimitatie’, werd in de jaren vijftig al gepleit voor een meer rationele aanpak van de bevolkingsgroei.” Officieel is de minister van onderwijs en wetenschappen belast met de coördinatie van bevolkingsvraagstukken in ons land. Hij laat zich rapporteren door het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken dat onder leiding staat van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) Volgens de jongste rapportage, van vorig jaar, luidt sinds 1983 het officiële standpunt van de Nederlandse regering dat moet worden gestreefd naar een bevolking met een constante omvang van iets beneden de 14 miljoen. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) spreekt tegen dat de regering een bepaald aantal inwoners zou nastreven. Uit recent NIPO-onderzoek [Nederlands Instituut voor Publieke Opinie] blijkt dat 57% van de inwoners Nederland te vol vindt. Dit is exact hetzelfde percentage als in 1966. Bovendien, overbevolkt of niet, het dichtbevolkte Nederland heeft een hoog welvaartsniveau weten te bereiken, menen de eerder genoemde demografen van het NIDI. “Een afnemende bevolkingsgroei is vooral in milieu-opzicht positief te waarderen. Maar een ideale bevolkingsomvang zal vooral een kwestie van persoonlijke smaak blijven.”

Geblinddoekte ooievaar

De Telegraaf/Nieuws van de Dag plaatst een grote foto van geschiedenisleraar Paul Gerbrands met een geblinddoekte ooievaar boven een lang artikel [25-11-‘95]. De heer Gerbrands zou graag willen dat de ooievaar in ons land voorlopig op non-actief komt te staan. “In ons land zijn 450 mensen per km2, twee keer zoveel als in Duitsland en vier keer zoveel als in Frankrijk,” zegt hij. “Toch zijn dat economisch sterke landen. We kunnen best met veel minder mensen toe.” Als het over het terugdringen van de immigratie gaat, vraagt de krant enigszins cynisch: “Weet drs. Gerbrands soms niet dat de lieden die vinden dat Nederland te zwart en/of te geel is, met schijnheilige gezichten precies hetzelfde zeggen als hij?” Iets verder in de tekst gaat het over ontwikkelingshulp. “En als je die hulp koppelt aan eisen met betrekking tot de mensenrechten, kun je dan niet hetzelfde doen in relatie tot de bevolkingstoename?” En wat Nederland betreft: de bevolking groeit netto met 300 mensen per dag. De komende dertig jaar zullen er 2,2 miljoen mensen bij komen. Dat is net zoveel als de totale bevolking van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Waar moet je al die mensen laten? De vos, de otter, de bever, de geschiedenisleraar en nog 9.999.999 mensen zouden Nederland weer leefbaar maken. Althans volgens de Club van Tien Miljoen.

Zonder beheersing van het aantal mensen red je het niet met milieubescherming. Nederland koestert zich in welvaart met zijn inwoneraantal, ook al zou het milieu gediend zijn met een afnemende bevolkingsgroei. Deze wat laconieke uitspraak is een kwart eeuw later een urgent probleem geworden, gelet op de vrijwel onbeheersbare uitstoot van broeikasgassen. Het is duidelijk dat de politiek zich niet wenst uit te spreken over een nastrevenswaardig aantal Nederlanders. Paul Gerbrands vraag: “Waar moeten al die mensen heen?” is des te klemmender geworden nu een bevolkingsgroei met 2,2 miljoen mensen niet pas na dertig jaar, maar al na minder dan 25 jaar is bereikt.

Lees 43 keer Laatst aangepast op dinsdag, 21 april 2020 03:04

Wereldbevolking