fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Pers

dinsdag, 21 april 2020 02:57

2003 - Hongergrens

De verschijning van het boek Mijn land van veel en vol is aanleiding voor een artikel in het huis-aan-huisblad Groot Eindhoven [7-5-‘03]. Gerbrands: “We zijn al bezig met genetisch gemanipuleerd voedsel, met klonen. Dit is niets anders dan het proberen de hongergrens op te rekken. En de heilige koe, de groei-economie, daar moeten we vanaf. We moeten naar een krimpeconomie; geen groei, maar allemaal een beetje minderen, ook in aantal. Want meer welvaart betekent niet automatisch meer welzijn.”

In het tijdschrift Milieudefensie [2-2-‘02] wordt de vraag “Nederland overbevolkt?” opgeworpen. Paul Gerbrands beantwoordt deze met ja. Het thema wordt doodgezwegen vanwege economische belangen: streven naar hogere rendementen, angst voor werkloosheid, voor verlies van welvaart en voor onbetaalbaarheid van pensioenen als gevolg van vergrijzing. Echter, bij een lage bevolkingsdichtheid en een lage consumptie per hoofd van de bevolking is de uitwerking van menselijk handelen op het milieu gering te noemen.

dinsdag, 21 april 2020 02:51

2001 - Vlag halfstok

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat 2000 “een demografische hoogconjunctuur“ kende. Er werden 206 duizend kinderen geboren en er kwamen132 duizend immigranten bij. We hebben de zestien miljoenste inwoner nagenoeg bereikt. 

dinsdag, 21 april 2020 02:46

2000 - Minder mens met minder mensen?

Hervormd Nederland [17-6-‘00] plaatst onder “Meer mens met minder mensen?” een uitgebreid interview met Paul Gerbrands. “Mensen moeten het recht hebben op een kluitje te zitten. Maar ze moeten daar dan wel voor kunnen kiezen. En kiezen kan allang niet meer.

In het Algemeen Dagblad [31-5-‘99] wordt onder de kop “Vol is niet meer vol” een stunt van De Efteling gemeld die nogal wat reacties heeft losgemaakt. Een milieubioloog mag met vrouw en 16 kinderen een dagje gratis naar Kaatsheuvel. Men wijst op het exorbitante bedrag aan kinderbijslag: 10.000 gulden per kwartaal, en neemt het de bioloog kwalijk dat hij met zo’n groot gezin onvoldoende oog heeft voor het milieu. Anderen hebben respect voor de religieuze motieven van de ouders of wijzen op de gezelligheid van grote gezinnen.

Een van de eerste artikelen over de Club van Tien Miljoen “Meer mens met minder?” verscheen in het blad ShellVenster [jan./feb. 1998]. “Als we niet uit onze auto’s willen en als we onze comfortabele huizen willen blijven bewonen, en dat willen we, is er maar één oplossing. We moeten het consumptieniveau, en niet alleen dat van energie terugbrengen door naar een lagere bevolkingsdichtheid te streven,” aldus Paul Gerbrands.

In de Volkskrant [17-4-‘97] een kort artikel: “Tien miljoen Nederlanders, dat moet in 2040 wel genoeg zijn.” Een bevolkingsvermindering van 1 procent per jaar moet dat doel kunnen realiseren. Een van bovenaf opgelegde geboortebeperking zoals in China is daarbij niet nodig. Het voorkomen van ongewenste zwangerschappen via betere voorlichting en het wegnemen van morele druk van godsdienstige organisaties en de media is wellicht al voldoende. Een strikter migrantenbeleid is ook gewenst. Nederland zou zich voornamelijk moeten toeleggen op de opvang van vluchtelingen in de regio of van hen die in levensgevaar verkeren.

dinsdag, 21 april 2020 02:29

1996 - Menschlicher mit weniger Menschen

De “Klub der zehn Millionen” trekt buitenlandse aandacht. De Südwest Presse [28-9‘96] kopt: “Für die Holländer nur noch ein Kind?“ De krant vindt dat de Club zich op glad ijs begeeft, omdat het woord “bevolkingspolitiek” aan de Nazitijd herinnert. Uiteraard kan Paul Gerbrands dat in het artikel rechtzetten. Op 9 november is door hem een bijeenkomst in Wiesbaden gepland. Hiervoor zijn verschillende groeperingen die zich met de wereldbevolking bezighouden uitgenodigd, waaronder de gerenommeerde Duitse stichting “Weltbevölkerung”.

dinsdag, 21 april 2020 00:30

1995 - Niemand hoeft weg

“Nederland is geen land, maar één grote stad” kopt De Gelderlander [7-2-‘95]. Kinderbijslag moet worden afgeschaft. “Het is toch te zot dat wij hier met een door Hitler bedachte fokpremie ons kindertal zitten op te voeren, terwijl we dat in Derdewereldlanden juist zoveel mogelijk proberen af te remmen?” Volgens Paul Gerbrands heeft het weinig zin Nederlanders te vragen minder kinderen te nemen als het aantal inwoners door immigratie blijft toenemen. Toch: “Niemand, blank of zwart, moslim of christen, hoeft van ons weg. Het gaat ons alleen om het beheersbaar maken van de bevolkingsdruk in dit land.

dinsdag, 21 april 2020 00:06

1994 - Eigen partij?

Zowel de Leeuwarder Courant [1-12-‘94] als de Twentsche Courant [2-12-‘94] brengen het bericht van de oprichting van de Club van Tien Miljoen. “Het is namelijk te zot voor woorden dat in Nederland gemiddeld 450 mensen het met 1 vierkante kilometer moeten doen terwijl er voor elke nieuwe koter ook nog eens een ‘premie’ wordt gegeven in de vorm van kinderbijslag,” aldus oprichter Paul Gerbrands. “Niemand hoeft weg. Het gaat ons om een langetermijnpolitiek, een lijn voor een paar generaties. Wij realiseren ons ook dat je niet in tien jaar de bevolking tot tien miljoen kunt laten afnemen.” En als de politiek niet reageert? “Dan begin ik een eigen partij."

Al bij de oprichting wordt de mogelijkheid van een politieke partij genoemd.

Wereldbevolking