fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Nieuwsbrieven

dinsdag, 01 januari 2008 15:51

Nieuwsbrief januari 2008

Jaargang 14, nummer 1, januari 2008 BALI EVEN KRACHTELOOS ALS KYOTO De conferentie van Bali zal even weinig effect op het milieu hebben als het verdrag van Kyoto. Want ook Bali pakt slechts de gevolgen aan en niet de oorzaken van de milieuvervuiling. De economische groei in de wereld zal immers de voorgenomen vermindering van de vervuiling snel weer teniet doen. Landen als China, Brazilië, India en Rusland hebben nog lang niet die mate van industrialisatie bereikt die Engeland, de Verenigde Staten of Duitsland nu hebben. En zij zullen het voorbeeld van de economische groei in de rijke landen willen…
zaterdag, 01 september 2007 16:52

Nieuwsbrief september 2007

Jaargang 13, nummer 2, september 2007 VERNIEUWDE WEBSITE Sinds enkele maanden is de website van de stichting drastisch vernieuwd. Dat heeft een bedrijf met veel ervaring in het bouwen van websites voor ons gedaan. Daarnaast is het merendeel van de teksten op de site, die al in het Frans en Duits te lezen waren, ook in het Engels vertaald. Dat zal tot meer bezoeken aan de site leiden. De webserver houdt bij vanuit welke landen de site wordt bekeken. Er zijn bezoekers uit Duitland, Oostenrijk, Frankrijk en andere Franstalige landen geregistreerd. We hopen dat de Engelse teksten veel bezoekers zullen…
maandag, 01 januari 2007 15:54

Nieuwsbrief januari 2007

Jaargang 13, nummer 1, januari 2007 KAMERVERKIEZINGEN 2006 Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer heeft geen enkele politieke partij met één woord gerept over de problematiek van de overbevolking. Misschien dat een enkeling erop heeft gezinspeeld. Aan openlijk stelling nemen ontbrak het wel degelijk. Want dan moet op tafel komen in hoeverre een partij bereid is te snoeien in de eindeloze voorzieningen ter bevrediging van de ongebreidelde wensen en begeerten van de westerse consument. Die consument wil alleen maar nog meer. Dat is hem geleerd. En dat gedrag van hebben en houden gaat steeds meer ten koste van de…
vrijdag, 01 september 2006 16:55

Nieuwsbrief september 2006

Jaargang 12, nummer 1, september 2006 EEN NIEUW EN VEELZIJDIG BOEK De stichting CVTM heeft onlangs weer aan alle donateurs en belangstellenden een nieuw boek toegezonden over de problematiek van de overbevolking. Het heet ‘Tien miljoen mensen als duurzame bevolkingsomvang’. Dit boek is een verzameling van artikelen die vanuit verschillende disciplines de overbevolking benaderen. Het schrijven van een dergelijk boek vraagt zoveel energie en tijd dat de nieuwsbrieven er gemakkelijk bij inschieten. Hiervoor vragen wij uw begrip. RAAMSTICKER OOK VOOR AUTO Het uitgeven van autostickers is tot nu toe een groot succes. Er rijden al een paar honderd mensen met…
donderdag, 01 december 2005 15:59

Nieuwsbrief december 2005

Jaargang 11, nummer 2, december 2005 AUTOSTICKERS De stichting CVTM heeft doorzichtige reclamestickers laten maken met de rode eenvoudige tekst: www.overbevolking.nl De sticker is ongeveer 70 cm groot en kan op de binnenzijde van de achterruit van een personenauto worden geplakt. Een beetje vocht is voldoende om de sticker te laten kleven. De sticker hoeft niet op maat geknipt te worden. Enige handigheid is nauwelijks vereist. Wie met deze reclameboodschap wil rijden, kan deze sticker gratis bestellen bij de stichting. De sticker kan ook in de woning voor het raam geplaatst worden. Bij ruime belangstelling zijn desgewenst ook andere kleuren…
donderdag, 01 september 2005 17:00

Nieuwsbrief september 2005

Jaargang 11, nummer 1, september 2005 ‘GEBREK AAN SCHAARSTE‘ In oktober 2005 ontvangt iedere donateur, die op dat moment bij de stichting is ingeschreven, van het stichtingsbestuur opnieuw gratis een boek over de overbevolking. Het is geschreven door Paul Gerbrands. ‘Gebrek aan schaarste’ is een kritiek op de westerse mens die leeft in een roes. Er wordt te weinig nagedacht over wezenlijke zaken en hij beseft niet dat er ooit een einde aan zijn welvaart kan komen. Zolang we geen schaarste kennen, zullen we niet gedwongen worden tot maatregelen ter beteugeling van onze overproductie, overconsumptie en overbevolking. Gebrek aan schaarste…
woensdag, 01 december 2004 16:02

Nieuwsbrief december 2004

Jaargang 10,  nummer 2,  december  2004 NA ONS DE ZONDVLOED Alle donateurs en belangstellenden hebben in 2004 twee nieuwsbrieven ontvangen, een brochure met de titel ‘Visies op overbevolking’ en vanwege het tienjarige bestaan van de stichting een boekje met de titel ‘Na ons de zondvloed’. Bij deze nieuwsbrief treft u een acceptgiro aan voor het jaar 2005. Wij hopen dat u ons blijft steunen in onze pogingen het taboe op het onderwerp overbevolking te doorbreken. VERSLAG VAN DE ADVIESRAAD Op 27 maart 2004 heeft tijdens een goedbezochte vergadering de adviesraad zich gebogen over de vraag wat de stichting nog meer…
donderdag, 01 januari 2004 16:01

Nieuwsbrief januari 2004

Jaargang 10, nummer 1, januari 2004 KABINET BALKENENDE DISCRIMINEERT Zolang emigratie uit een arm land alleen maar het te veel aan arme mensen wegsluist zonder de oorzaak, het toenemende aantal geboorten, als hoofdoorzaak aan te pakken, heeft immigratie naar een ander land geen enkele zin. Op deze manier verplaatst immigratie de problemen en draagt op geen enkele wijze bij aan de oplossing van armoede en honger. Ook de overbevolking in de wereld wordt zo niet minder. Maar waarom gebeurde dat dan toch? Officieel is Nederland nooit overbevolkt geweest, hoogstens was het hier een beetje druk. Daardoor was er formeel geen…
woensdag, 01 oktober 2003 16:25

Nieuwsbrief oktober 2003

Jaargang 9,  nummer 3,  oktober 2003 MIJN LAND VAN VEEL EN VOL Het is een confronterend boek waarvan de eerste oplage via uitgeverij Damon in Budel en via de boekhandel is uitverkocht. De tweede oplage ligt al in de winkel. Als u mensen in uw omgeving wilt wijzen op het bestaan van dit boek, dan zou de oplage omhoog kunnen. Inmiddels is er van de hand van prof. dr. Jan Pen een uitgebreid artikel verschenen in de Volkskrant van 12 augustus 2003 over de noodzaak van een dalend aantal inwoners. Pen beveelt in dit artikel het boek ‘Mijn land van…
zaterdag, 01 maart 2003 15:34

Nieuwsbrief maart 2003

Jaargang 9,  nummer 2,  maart  2003 UITNODIGING AAN SCHRIJVERS VOOR TEKST VAN NIEUWSBRIEF De stichting heeft de laatste acht jaar brochures gemaakt over thema’s als immigratie, de multiculturele samenleving, krimpen en groeien, ecologie en vergrijzing. Hiermee kon belangstelling voor de problematiek van de overbevolking in de wereld en in Nederland worden gewekt. Al deze brochures staan inmiddels op internet. Zeer veel brochures zijn vertaald in het Frans, Duits en Engels en zijn op drie aparte buitenlandse afdelingen van onze website te zien. Het bestuur wil het aantal grote brochures voorlopig niet verder uitbreiden, maar het accent gaan leggen op kleinere…
Pagina 4 van 5

Wereldbevolking