fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Jos Riechelmann

dinsdag, 06 november 2018 17:32

Een nieuwe kruistocht

(In ‘ Tien miljoen mensen als duurzame bevolkingsomvang’ Uitg.Damon,2006)

Paul Gerbrands, historicus

Christenen en moslims zijn twee grote groepen gelovigen in de wereld. Hun enorme ledenaantal is onder andere verklaarbaar vanuit hun wederzijdse antipathie. Vanwege regelmatig terugkerende conflicten proberen beide instituties nog steeds hun aantal aanhangers te verhogen. 

S.W. Couwenberg, rechtsgeleerde
 
Het idee dat Nederland vol is gaat al terug tot de jaren vijftig toen onze regering met de socialist W. Drees als premier besloot met het oog op dat gevaar een actief emigratiebeleid te voeren,hoewel het aantal inwoners toen veel geringer was dan nu, te weten tien miljoen.
zaterdag, 20 oktober 2018 17:23

De vergrijzing is geen probleem

Een studie over het jaar 1997
 
1. Inleiding
Het hoge consumptiepeil per hoofd van de bevolking in ons rijke deel van de wereld heeft grote en wereldwijde consequenties.
zaterdag, 20 oktober 2018 17:16

Moeder natuur neemt wraak

Ooit meende Sisyphos op gelijke hoogte met de goden te kunnen staan. Hoe de god Zeus hem afstrafte, is alom bekend. Nu gedraagt zo’n beetje de halve mensheid zich als een god. Trump voorop.

donderdag, 20 september 2018 22:46

Overbevolking - Bevolkingsgroei - Immigratie

Paul Gerbrands

Om tot een verlaging van het inwonersaantal in Nederland te komen, stelt de Stichting concrete aanbevelingen voor. De Stichting heeft zich laten inspireren door de voorstellen uit het in 1977 verschenen rapport van de Staatscommissie onder leiding van oud-staatssecretaris prof. dr. P. Muntendam.

woensdag, 25 juli 2018 09:28

Menselijke vrijheid

Paul Gerbrands

Hoe meer we de vrijheid van de mens centraal stellen, des te minder blijft er van de mens en het milieu over. Als mensen dicht op elkaar zitten, moeten zij veel rekening met elkaar houden. Aldus leidt overbevolking eerder tot vermindering dan tot vermeerdering van de individuele vrijheid.

woensdag, 20 juni 2018 09:05

Verklaring overbevolking

Toename van de wereldbevolking gekoppeld aan de toename van consumptie per persoon leidt op een planeet met eindige grondstoffen en nagenoeg uitgeputte hulpbronnen tot kaalslag van de natuur, ziekten en natuurrampen, honger, gewapende conflicten en oncontroleerbare migratiestromen.

dinsdag, 12 juni 2018 16:24

DO YOU EVER CRY ? (Don Clarke)

dinsdag, 08 mei 2018 21:22

Hoe meer zielen

Crowdfund-video voor afstudeerproject van Loes Korten. Het is een documentaire over het dilemma van kinderen krijgen.
De link naar de crowdfunding-pagina is:  https://www.voordekunst.nl/projecten/6879-hoe-meer-zielen

Link crowdfund-video 

De crowdfunding loop over enkele dagen af!

Pagina 4 van 21

Wereldbevolking