fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Jos Riechelmann

Wat is ook al weer de ecologische voetafdruk? De ecologische  voetafdruk  is een maat voor de hoeveelheid land en water die een groep mensen  nodig heeft om duurzaam te kunnen leven.

woensdag, 12 augustus 2015 09:18

Ouder- of kinderrechten?

De vraag of voortplanting een universeel mensenrecht is, werd onlangs weer opgeworpen toen bleek dat niet alle IVF-klinieken alleenstaande vrouwen wensen te bedienen.

donderdag, 30 juli 2015 15:53

Rampgebied Afrika

Thierry Baudet reikte in Le Figaro/de Volkskrant van 22/23 april 2015 vier oplossingen aan voor de ongebreidelde instroom van migranten via de Middellandse Zee:

dinsdag, 26 mei 2015 22:22

Bedreigde voedselzekerheid

Het aantal gebruikers van voedselbanken in Europa stijgt. Afgelopen jaar maakten in Engeland 900.000 mensen gebruik van deze voorziening, een stijging van 163% ten opzichte van het jaar daarvoor.

zaterdag, 18 april 2015 15:03

Leve de krimp en de vergrijzing

Bevolkingstoename betekent meer arbeidskrachten, een hogere productiviteit en daardoor meer economische groei. Bij deze schoolboekenwijsheid zijn echter wel een paar kanttekeningen te plaatsen.

zaterdag, 11 april 2015 21:33

Afrika als wingewest

Veel Afrikaanse landen moeten grondstoffen voor voedsel ruilen om de explosief groeiende bevolking te kunnen voeden. Nu de grondstofprijzen zijn gestegen, heeft de kapitaalmarkt Afrika ontdekt.

maandag, 06 april 2015 23:35

Levensverlenging

Mensen willen hun levenseinde graag uitstellen. Recente bestsellers als "Hoe word je 100?" doen je een aantal tips aan de hand om het zo lang mogelijk te kunnen blijven uitzingen.

maandag, 30 maart 2015 23:05

Gesluierd moederschap

Tot in de vorige eeuw gingen pastoors en dominees de gezinnen langs om het krijgen van kinderen te stimuleren. Groei in aantal betekende meer macht en invloed voor de eigen geloofsgemeenschap.

woensdag, 18 maart 2015 20:20

Zeespiegelstijging en bevolkingsdruk

Hieronder zie je het vertrouwde beeld van Nederland. Een groot deel van ons land ligt onder het zeeniveau, maar we voelen ons veilig achter de duinenrij, de Deltawerken en de dijken.

zondag, 08 maart 2015 18:12

Overbevolking in Syrië

In Syrië en andere streken in het Midden-Oosten is het de afgelopen driekwart eeuw steeds minder gaan regenen en is de temperatuur van het landoppervlak gestegen.

Pagina 8 van 21

Wereldbevolking