fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Jos Riechelmann

donderdag, 02 december 2021 10:29

Nieuw Nederlandstalig boek over overbevolking

Met We zijn met te veel – Een pleidooi voor een herbergzame wereld heeft Fons Jena een standaardwerk geschreven over overbevolking. De boeken van Paul Gerbrands over dit onderwerp liggen al weer jaren achter ons. Het boek biedt een beknopt maar toch volledig overzicht van alle aspecten van het probleem.

We krijgen bij verkiezingen regelmatig vragen als: op welke partij moeten we stemmen als we tegen overbevolking zijn? Over het antwoord kunnen we kort zijn. Ten eerste: geen enkele politieke partij heeft het thema bevolkingspolitiek in haar programma staan, en ten tweede: voor het bepalen van een uiteindelijke stemkeuze zijn in de regel meerdere overwegingen van belang.

Drukker, diverser en dubbelgrijs, zo luidt de ondertitel van het zojuist verschenen deelrapport van het Nederlands interdisciplinair demografisch instituut (Nidi). Dit rapport is onderdeel van het onderzoek waarom bijna twee jaar geleden werd gevraagd in de motie Dijkhoff.

zondag, 20 september 2020 16:20

Nog steeds veel te veel mensen

Reactie op artikel ‘Overbevolking? Straks zijn we met steeds minder’ in NRC 4 september 2020

Straks zijn we met minder mensen, constateert Maarten Boudry. Komt de bevolkingsdivisie van de Verenigde Naties nog uit op een aantal van 10,88 miljard wereldburgers in 2100, een recente studie in het medische tijdschrift The Lancet voorspelt een aantal van 8,79 miljard, overigens wel na een piek van 9,73 miljard mensen in 2064.

zondag, 20 september 2020 16:08

Bevolkingskrimp geboden

In internationale media en ook in Hollandse kranten werd deze zomer aandacht besteed aan een nieuwe prognose voor de omvang van de wereldbevolking in het medische tijdschrift The Lancet. Na een voorspelde piek halverwege de eeuw van rond 9,73 miljard mensen zal deze dalen naar een aantal van rond 8,79 miljard in 2100.

vrijdag, 04 september 2020 17:56

Nieuwsbrief september 2020

ISSN: 1566-8606

Jaargang 26, nummer 3, 2020

Nogmaals: wat hebben overbevolking en corona met elkaar te maken?
In onze vorige nieuwsbrief hebben we deze vraag beantwoord. Er is echter nóg een ver-band tussen corona en overbevolking, want beide problemen kunnen op verschillende manieren worden aangepakt.

woensdag, 06 mei 2020 09:16

Nieuwsbrief mei 2020

ISSN: 1566-8606

Jaargang 26, nummer 2, 2020

Wat hebben overbevolking en corona met elkaar te maken?
Ziektes die door dieren op mensen worden overgedragen, zijn er altijd al geweest. Berucht is de Zwarte Dood, een pestepidemie die tussen 1346 en 1351 in Europa 25 à 50 miljoen slachtoffers maakte. Verbeterde hygiëne en vaccins behoeden ons momenteel voor vele plagen, wat niet wegneemt dat de mensheid door steeds meer zoönoses – ziektes die we van dieren krijgen - bedreigd wordt.
Heel heftig was de Spaanse Griep na de Eerste Wereldoorlog, een vogelgriepvariant (H1N1) die wereldwijd een half miljard mensen infecteerde en met mogelijk 50 miljoen doden veel meer slachtoffers maakte dan die oorlog. zelf.

dinsdag, 21 april 2020 02:57

2003 - Hongergrens

De verschijning van het boek Mijn land van veel en vol is aanleiding voor een artikel in het huis-aan-huisblad Groot Eindhoven [7-5-‘03]. Gerbrands: “We zijn al bezig met genetisch gemanipuleerd voedsel, met klonen. Dit is niets anders dan het proberen de hongergrens op te rekken. En de heilige koe, de groei-economie, daar moeten we vanaf. We moeten naar een krimpeconomie; geen groei, maar allemaal een beetje minderen, ook in aantal. Want meer welvaart betekent niet automatisch meer welzijn.”

In het tijdschrift Milieudefensie [2-2-‘02] wordt de vraag “Nederland overbevolkt?” opgeworpen. Paul Gerbrands beantwoordt deze met ja. Het thema wordt doodgezwegen vanwege economische belangen: streven naar hogere rendementen, angst voor werkloosheid, voor verlies van welvaart en voor onbetaalbaarheid van pensioenen als gevolg van vergrijzing. Echter, bij een lage bevolkingsdichtheid en een lage consumptie per hoofd van de bevolking is de uitwerking van menselijk handelen op het milieu gering te noemen.

Pagina 1 van 22

Wereldbevolking