fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Blog - De Club van Tien Miljoen

S.W. Couwenberg in Civis Mundi van april 2008   1. Inleiding Als we de grote ongelijkheid van levenskansen in de wereld ongedaan willen maken overeenkomstig de gerechtigheidsprincipes die ten grondslag liggen aan de ideologie van de mensenrechten, zoals beoogd door de Millenniumdoelen van de VN, is er dan nog voldoende ecologisch draagvlak voor zo’n herschikking van levenskansen?
Marcel Portegies   Samenvatting Aan het einde van de achttiende eeuw wonen in Nederland zoveel mensen dat zij afhankelijk zijn van voedselimport. Dit geldt met name voor Noord-Brabant met zijn arme grond en in 1795 ruim 200.000 zielen.
donderdag, 29 april 2010

Beleidsvoorstellen voor Nederland

Wat wil de stichting? De Stichting De Club Van Tien Miljoen stelt zich ten doel: behoud en verbetering van de kwaliteit van het leven voor alle inwoners van Nederland. Zij ziet de voortschrijdende overbevolking mondiaal en in eigen land als de grootste bedreiging voor de voedsel- en energievoorziening, het milieu, de werkgelegenheid, de leefbaarheid en de vrije natuur.
vrijdag, 05 maart 2010 15:55

Wijsheid uit de Australische bush

Jan J. Wester   Toen Australië werd ontdekt drongen er al spoedig berichten door in Europa over de bewoners van dat verre continent. De Austraal negers (zoals men de aboriginals tot voor kort noemde) werden beschreven als het meest onbeschaafde volk van de wereld. Ze hadden immers niets tot stand
vrijdag, 05 maart 2010 12:55

Criteria

Verantwoording De Stichting De Club Van Tien Miljoen probeert door middel van bewustmaking een maatschappelijk draagvlak te scheppen voor een bevolkingsbeleid in Nederland en in de andere landen van de Europese Unie. Voor Nederland is het streefgetal vooralsnog tien miljoen inwoners.
vrijdag, 05 maart 2010 12:52

Lemmingen met een paspoort?

Prof. dr. ir. R.A.A. Oldeman, oud-hoogleraar WU Bosteelt & Bosecologie Het woord overbevolking wordt vaak losjes gebruikt met het idee dat iedereen wel weet wat het is. Dat wéét iedereen ook wel, maar helaas weet ieder iets anders. Er is spraakverwarring. Het begrip zal dus hier worden opengesneden om te zien wat erin zit.
vrijdag, 05 maart 2010 12:45

Overbevolking is een keuze

Paul Gerbrands in Civis Mundi van april 2008   Geschiedenis De industriële revolutie heeft rond 1750 haar intrede in Engeland gedaan. Geleidelijk heeft die zich over de rest van de wereld verspreid. Vooral in Europa en de VS deed toen een nieuw tijdperk zijn intrede. Aanvankelijk ontstond er door de industriële uitbuiting van de massa veel armoede en een lagere levensverwachting.
vrijdag, 05 maart 2010 12:42

Kiezen of delen

Paul Gerbrands in ‘Over Bevolking’ van Bio-Wetenschappen en Maatschappij van 2008   Overbevolking is geen kwestie van louter teveel mensen, maar van een combinatie van het aantal mensen en het beroep dat zij op hun omgeving doen, hun welvaart. De aarde stevent af op tien miljard bewoners, terwijl nu al een groot deel van de mensen in armoede leeft.
vrijdag, 26 februari 2010

De wereldbevolkingscrisis

Weerwoord op een aantal veel gehoorde beweringen waarmee getracht wordt de ernst van de bevolkingscrisis te ontkennen.
donderdag, 25 februari 2010 14:28

Vergrijzing als onnodig spookbeeld

Veel bejaarden Wanneer een terugdringen of zelfs stabiliseren van de bevolking ter sprake komt, duikt steevast het spook van de ‘vergrijzing’ op. Er zouden in de toekomst te weinig mensen zijn om alle nodige werk te verrichten,
Pagina 14 van 14

Wereldbevolking