fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Blog - De Club van Tien Miljoen

zaterdag, 27 april 2019 15:56

HUMAN OVERPOPULATION ATLAS

Now available for free: the Human Overpopulation Atlas, written as an extended master thesis by João L.R. Abegão, University of Porto, Portugal. The lengthy digital Atlas (almost 500 pages with many figures) gives an excellent and up to date overview of practically all the issues associated with the concept of overpopulation; therefore it can be seen as the first comprehensive textbook on the topic.
dinsdag, 13 november 2018 18:40

Geen kwestie van ethiek

Paul Gerbrands, historicus De mens kan alles beheersen maar niet zichzelf Nauwelijks een paar duizend jaar geleden leefden volken in stammen. Indianen in Amerika en Germanen in Europa leefden soms met ongeveer 90 mensen op een gebied van 200 km2. Er was sprake van een economische afhankelijkheid van de omgeving.
donderdag, 08 november 2018 16:32

Voor onze kinderen en kleinkinderen

Paul Gerbrands, historicus De mensheid heeft de neiging zich in getalsterkte onbeperkt uit te breiden. Daarbij wordt er niet op gelet of er wel voldoende levensmiddelen beschikbaar zijn. Er wordt ook niet gekeken naar de vraag wat te doen, voor het geval de mensheid plotseling in grote hongersnood zou komen te verkeren.
donderdag, 08 november 2018 16:12

Ervaringen met de volte

Prof. dr. Jan Pen, econoom (In ‘ Tien miljoen mensen als duurzame bevolkingsomvang’ Uitg.Damon,2006) In mijn jeugd wist ik van geen overbevolking. Want ik ben geboren in De Lemmer en dat was in 1921 een stil vissersplaatsje aan de Zuiderzee. Er waren een paar auto’s in het dorp (een was van de dokter) en er ging en bus naar Sneek en naar Heerenveen.
dinsdag, 06 november 2018 17:32

Een nieuwe kruistocht

(In ‘ Tien miljoen mensen als duurzame bevolkingsomvang’ Uitg.Damon,2006) Paul Gerbrands, historicus Christenen en moslims zijn twee grote groepen gelovigen in de wereld. Hun enorme ledenaantal is onder andere verklaarbaar vanuit hun wederzijdse antipathie. Vanwege regelmatig terugkerende conflicten proberen beide instituties nog steeds hun aantal aanhangers te verhogen. 
S.W. Couwenberg, rechtsgeleerde Het idee dat Nederland vol is gaat al terug tot de jaren vijftig toen onze regering met de socialist W. Drees als premier besloot met het oog op dat gevaar een actief emigratiebeleid te voeren,hoewel het aantal inwoners toen veel geringer was dan nu, te weten tien miljoen.
zaterdag, 20 oktober 2018 17:23

De vergrijzing is geen probleem

Een studie over het jaar 1997 1. Inleiding Het hoge consumptiepeil per hoofd van de bevolking in ons rijke deel van de wereld heeft grote en wereldwijde consequenties.
zaterdag, 20 oktober 2018 17:16

Moeder natuur neemt wraak

Ooit meende Sisyphos op gelijke hoogte met de goden te kunnen staan. Hoe de god Zeus hem afstrafte, is alom bekend. Nu gedraagt zo’n beetje de halve mensheid zich als een god. Trump voorop.
Paul Gerbrands Om tot een verlaging van het inwonersaantal in Nederland te komen, stelt de Stichting concrete aanbevelingen voor. De Stichting heeft zich laten inspireren door de voorstellen uit het in 1977 verschenen rapport van de Staatscommissie onder leiding van oud-staatssecretaris prof. dr. P. Muntendam.
woensdag, 25 juli 2018 09:28

Menselijke vrijheid

Paul Gerbrands Hoe meer we de vrijheid van de mens centraal stellen, des te minder blijft er van de mens en het milieu over. Als mensen dicht op elkaar zitten, moeten zij veel rekening met elkaar houden. Aldus leidt overbevolking eerder tot vermindering dan tot vermeerdering van de individuele vrijheid.
Pagina 1 van 14

Wereldbevolking