fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

donderdag, 03 januari 2013 08:49

Waarom is de bevolkingsproblematiek nog steeds niet op de politieke agenda gezet?

Waarom is de bevolkingsproblematiek nog steeds niet op de politieke agenda gezet?
Waarom dromen politici alleen maar van voorspoed? Er zijn toch grenzen aan de economische groei en het aantal mensen dat op aarde kan leven?
Met deze vragen richt een van onze begunstigers zich tot een politieke partij waarvan hij veel verwacht, een partij die zich ‘links’ noemt, maar in eerste instantie ‘groen’.

Hij krijgt een keurig antwoord:

GroenLinks is het met u eens dat economische groei niet eindeloos kan zijn en dit is ook niet ons doel. We willen dat er aan een economie gewerkt wordt waar het welzijn van mensen centraal staat. Ook mag economische groei wat ons betreft niet ten koste gaan van ecologische achteruitgang. Het uitputten van grondstoffen en het gebruik van fossiele brandstoffen willen wij aan banden leggen.

Het terugdringen van bevolkingsgroei is geen doel voor GroenLinks. In Nederland remt de bevolkingsgroei de komende jaren af. Wereldwijd wil GroenLinks vooral inzetten op het verbeteren van scholing, gezondheidszorg en aandacht aan reproductieve (vrouwen-)rechten. Wanneer leefomstandigheden voor vrouwen verbeteren, is bewezen dat dit samengaat met het afnemen van het geboortecijfer.

Het antwoord in de eerste alinea verschilt niet van het standpunt van andere politieke partijen. Het is een bezweringsformule zonder inhoud, een papieren tijger.
In de tweede alinea zegt GroenLinks dat het terugdringen van de bevolkingsgroei voor haar geen doel is en gaat daarmee voorbij aan het feit dat 17 miljoen mensen voor hun bestaan afhankelijk blijven van de grillen van de wereldmarkt en een inzakkende exporteconomie. Zelfs GroenLinks gaat voorbij aan het feit dat die 17 miljoen mensen op te grote voet leven en voor hun bestaan per hoofd 6,3 hectare biocapaciteit gebruiken, terwijl voor iedereen slechts 1 hectare beschikbaar is.
Ook GroenLinks gaat voorbij aan het feit dat volgens de Overshoot Index 2011 slechts 2,7 miljoen mensen in ons land een duurzaam bestaan kunnen leiden.

Wereldbevolking