fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

dinsdag, 05 februari 2013 13:00

Profiteer minder van de staat en rek je leven niet onnodig

De huidige Japanse minister van Financiën met de opmerkelijke achternaam Aso windt er geen doekjes om. Meer dan andere landen zucht Japan onder de druk van de vergrijzing. Iedereen beseft dat een toename van jonge mensen (hetzij door geboorte, hetzij door immigratie) om ouderen te verzorgen het bejaardenprobleem op langere termijn alleen maar verergert.
Minister Aso, tevens vicepremier, draait de probleemstelling om. Zijn vraag is niet hoe we al die ouderen tot in lengte van dagen in leven kunnen houden. Nee. Zijn vraag is waarom we al die ouderen verplichten om in leven te blijven, ook als ze hun leven voltooid achten en hun voortbestaan niet langer op prijs stellen.

Wereldbevolking