fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

vrijdag, 22 augustus 2014

Meeuw een terreurvogel? Laat de VVD eens kijken naar overlast van de mens

Volkskrant - OPINIE - Paul Gerbrands − 21/08/14

Afschieten die meeuwen, vindt een VVD-Kamerlid. 'Hoe bekrompen kan de visie van een volksvertegenwoordiger op zijn omgeving zijn, schrijft Paul Gerbrands. 'Maar gelukkig voor hem staat hij niet alleen.'

VVD-Tweede Kamerlid Rutmer Heerema vindt dat de meeuw, de terreurvogel bij uitstek van de lijst van beschermde diersoorten moet worden gehaald. De meeuw vergalt het leven van menig mens. Vergassing of afschieten zou dé oplossing zijn. Heerema hoopt dat Sharon Dijksma van Economische Zaken zijn voorstel verwerkt in haar nieuwe Natuurwet. Hoe bekrompen kan de visie van een volksvertegenwoordiger op zijn omgeving zijn. Maar gelukkig voor hem staat hij niet alleen.

De agrarische sector klaagt al jaren over de geringe schadevergoeding die het van de overheid krijgt voor het feit dat ganzen en andere weidevogels de weiden kaal vreten. Dat gaat allemaal ten koste van hun inkomsten, vinden de boeren. Vogels plegen ook voortdurend aanslagen op fruitbomen en dat voelen de fruittelers weer in hun portemonnee. Dus dan maar die vogels afschieten, was lang de leus.

Olifanten uitmoorden
In andere delen van de wereld is de mens bezig de olifant uit te moorden. Is het niet om het ivoor dan wel om het feit dat olifanten wel een erg grote aanslag plegen op de kwaliteit van leven van menige Afrikaanse stam. Waar moet je als stam met je vee anders heen, als kuddes olifanten je omgeving kaal vreten? En om de mens aan seksueel gerief te helpen worden elders in Afrika zoveel mogelijk neushoorns afgeschoten. Dat levert miljoenen dollars op.

In het China van Mao was het de vogel in de meest uitgebreide zin van het woord die de schuld kreeg van het verloren gaan van flinke delen van de graanoogst. Iedere Chinees werd daarom toen ingeschakeld te helpen bij het uitmoorden van zoveel mogelijk vogelsoorten. Dat zou de productie van graan ten gunste van de mensheid alleen maar ten goede komen. Pas toen er een enorme insectenplaag losbrak, omdat er nauwelijks nog vogels waren, die zich konden voeden met larven, muggen en vliegen, kwam het menselijk inzicht. Helaas was dat ook slechts gebaseerd op kortzichtig eigenbelang.

De menselijke soort is intussen internationaal bezig zich binnen enkele decennia uit te breiden tot tien miljard schadelijke vreters over de hele wereld. Daarmee neemt de mens ten opzichte van de dieren een wel erg overheersende, voor de dieren een alles vernietigende plaats in.

Wat zou het een verademing zijn, indien binnen de VVD ook een keer niet werd gekeken naar het economisch belang van de mens en naar de schade die de natuur de mens bezorgt, maar omgekeerd. Zou het niet eens tijd worden dat er binnen het Parlement stemmen opgaan die substantieel paal en perk willen stellen aan het schadelijke gedrag van de mens voor zijn omgeving? En dan bedoel ik geen sentimentele praatjes dat de mens zich wat diervriendelijker moet gaan opstellen.

Wereldbevolking