fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Blog - De Club van Tien Miljoen

Het is een hardnekkig misverstand: de hoge uitstoot van CO2 is de schuld van rijke landen die er maar op los consumeren. Bevolkingsgroei in arme landen is nauwelijks verantwoordelijk voor de toegenomen CO2-uitstoot en daarmee voor de klimaatverandering.
Veel steden en regio’s in Nederland zijn door de aanhoudende bevolkingsgroei in de problemen geraakt. Woningen en wegen moeten concurreren met boerenland, natuurgebieden en windturbines om de schaarse ruimte.
vrijdag, 16 december 2022 10:21

De politiek lijkt in beweging te komen

Onze stichting zet zich in voor een krimp van de Nederlandse bevolking om verschillende redenen: woningnood, ruimtegebrek, natuurverlies, luchtvervuiling, overbelasting van wegen en de dreiging van landverlies en verzilting door zeespiegelstijging. Land dat we nodig hebben om onze bevolking te voeden, op basis van een gezonde agrarische industrie.
woensdag, 07 september 2022 10:02

Een nieuwe stap op weg naar bevolkingspolitiek?

Bijna vier jaar geleden veroorzaakte de motie Dijkhoff c.s. tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag nogal wat opschudding. In de motie werd gesteld dat er verschillende prognoses waren voor de groei van de Nederlandse bevolking. Deze zou ook qua samenstelling veranderen. De indieners van de motie vroegen de regering om de demografische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan in kaart te brengen en ook om beleidsopties aan te geven.
dinsdag, 30 augustus 2022 14:57

Immigratie, bevolkingsgroei en huizentekort

"Je kunt niet ieder jaar 120.000 mensen binnenlaten en dan verbaasd zijn dat je te weinig woningen hebt.” Met deze uitspraak bij Omroep WNL veroorzaakte voormalig minister Henk Kamp (VVD) een kleine doch hevige twitterstorm. Kamp riep in hetzelfde gesprek op tot een kritische blik op de instroom van asiel- en arbeidsimmigranten bij het oplossen van de wooncrisis.
woensdag, 20 april 2022 14:10

Nederland leeft op te grote voet

19 februari was de dag waarop we met ruim 17 miljoen mensen de jaarlijkse opbrengst van onze postzegel grond hadden uitgeput. 12 april was de dag dat de hele wereld voor de rest van het jaar is leeg getrokken als iedereen op aarde net zo zou leven als de Nederlanders.
zaterdag, 25 december 2021 09:47

Wat heb je als mens nodig?

Wat heb je als aardbewoner aan nuttig aardoppervlak nodig om te kunnen leven? Het kan gaan om agrarische opbrengsten als graan, rijst, zuivel en vlees, maar ook om vis. Het kan ook gaan om producten als katoen of wol voor kleding of om hout voor de bouw of voor koken en verwarming. Ten slotte heb je ook aardoppervlak nodig om de lucht te zuiveren van jouw uitstoot aan broeikasgassen.
donderdag, 02 december 2021 10:29

Nieuw Nederlandstalig boek over overbevolking

Met We zijn met te veel – Een pleidooi voor een herbergzame wereld heeft Fons Jena een standaardwerk geschreven over overbevolking. De boeken van Paul Gerbrands over dit onderwerp liggen al weer jaren achter ons. Het boek biedt een beknopt maar toch volledig overzicht van alle aspecten van het probleem.
We krijgen bij verkiezingen regelmatig vragen als: op welke partij moeten we stemmen als we tegen overbevolking zijn? Over het antwoord kunnen we kort zijn. Ten eerste: geen enkele politieke partij heeft het thema bevolkingspolitiek in haar programma staan, en ten tweede: voor het bepalen van een uiteindelijke stemkeuze zijn in de regel meerdere overwegingen van belang.
Drukker, diverser en dubbelgrijs, zo luidt de ondertitel van het zojuist verschenen deelrapport van het Nederlands interdisciplinair demografisch instituut (Nidi). Dit rapport is onderdeel van het onderzoek waarom bijna twee jaar geleden werd gevraagd in de motie Dijkhoff.
Pagina 1 van 7

Wereldbevolking